Slovenian Croatian English French German
obcina-ormoz PRP-LEADER-EU-SLO-skupaj eko10   dopps zeniac  

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) – BirdLife Slovenija, partner projekta Zeleni trikotnik, je neprofitna in nevladna naravovarstvena organizacija, ustanovljena leta 1979. DOPPS je polnopravni partner svetovne zveze za varstvo ptic BirdLife International, ki v Evropi združuje več kot 2 milijona, v Sloveniji pa okoli 1000 članov. Naše poslanstvo je varstvo ptic in njihovih življenjskih okolij. Uresničujemo ga z naravovarstvenim, raziskovalnim, izobraževalnim in publicističnim delom, pri čemer sodelujemo s številnimi nevladnimi in vladnimi organizacijami.

Projekt Zeleni trikotnik je za Naravni rezervat Ormoške lagune, katerega lastnik in upravljavec je DOPPS, velika dodana vrednost. Rezervat bomo opremili z edukativno opremo (elementi imitacije narave, namizna igra selitev ptic, izobraževalne table, gredice z medonosnimi rastlinami…) in vsebinami, ki bodo v sklopu vodenj zaposlenih DOPPS na voljo vrtcem, šolam, fakultetam.

Z dodatnimi novimi izobraževalnimi vsebinami, pridobljenimi v projektu Zeleni trikotnik, bomo nadgradili doživljanja narave v Naravnem rezervatu Ormoške lagune in izboljšali ozaveščanje o varstvu narave.

Ptice Naravnega rezervata Ormoške lagune želimo čim bolj približati širši javnosti. Glede na to, nam bodo daljnogledi v veliko pomoč. Oprema je namenjena za vodene skupine učencev , ki bodo lahko z uporabo daljnogledov in pomoči mentorjev DOPPS, doživeli skriti svet ptic. V sklopu projekta kupljeni daljnogledi bodo omogočili skupinam šolarjev opazovanje ptic, ob tem pa bodo spoznavali ogrožene vrste, spoznali naravovarstvene ukrepe za izboljšanje habitatov vrst, pomembno pa je tudi, da bodo v sklopu opazovanja, preživljali kvaliteten čas v naravi Naravnega rezervata Ormoške lagune.

Slika 1: Ptice v Naravnem rezervatu Ormoške lagune (Foto: D. Bombek)

V okviru projekta Zeleni trikotnik bomo nadgradili našo opremo, tako da bomo kupili 12 daljnogledov, saj se zavedamo, da je daljnogled najpomembnejši pripomoček, s katerim si bistveno olajšamo določevanje ptic. Z njim lahko precej jasneje opazujemo tudi njihovo obnašanje, ne da bi jih pri tem preveč motili.

ptice-02

Slika 2: Oprema za opazovanje ptic (simbolična slika)

Območje rezervata bo tudi na voljo kot učni poligon za učitelje biologije in naravoslovja, za učitelje razrednega pouka in za vzgojitelje, kjer si bodo lahko pod strokovnim vodstvom, pridobili potrebne praktične izkušnje za poučevanje vsebin narave z aktivnim pristopom v naravi.

Prepričani smo, da bo projekt Zeleni trikotnik z inovativnim pristopom uporabe edukativne opreme, znatno dvignil kvaliteto usvojenih vsebin o varstvu narave in povečal zanimanje otrok za naravo.

DOPPS: https://www.ptice.si/naravovarstvo-in-raziskave/naravni-rezervati/ormoske-lagune/

mag. Dominik Bombek
koordinator za izobraževanje in stike z javnostjo
DOPPS - BirdLife

Občina Ormož nastopa kot partner v operaciji Zeleni trikotnik, kjer v okviru projekta sodeluje z aktivnostmi povezanimi s postavitvijo motoričnega edukacijskega elementa v Naravnem rezervatu Ormoških lagun z interpretacijskimi tablami.

Imitacijski elementi bodo v največji meri iz naravnega materiala (les). Imitacijski elementi vključujejo elemente motorik parka in izobraževanja. Namenjena bodo kot popestritev izobraževalnega dela v rezervatu in za družine pri preživljanju prostega časa.

Elementi:

 • Na spodnji strani strehe bodo natisnjene različne vrste ptic; namen strehe ni samo, da nudi zaščito pred dežjem in soncem, ampak hkrati izraža izobraževalno noto, saj bodo ptice natisnjene na spodnji strani strehe v pomoč pri determinaciji.
 • Motorični elementi, kot so leseni stebri, bodo služili kot prikaz poplavnega gozda in mreže v obliki plezala, ki bodo imitirali pajkove mreže.
 • 2 tabli; prva tabla bo predstavljala poplavno loko in značilne drevesne vrste, druga tabla pa bo predstavljala pajkovce.

Ta ureditev bo zanimiva za šole, družine in ostalo širšo javnost, saj s svojim inovativnim pristopom povezovanja motoričnih imitacijskih elementov z edukacijo narave omogoča drugačen način prenosa znanja.

motorika

Slika: Motorični elementi z edukacijo narave (simbolična slika)

 

Občina Ormož:https://www.ormoz.si/

Milena DEBELJAK,  univ. dipl. prav.

Direktorica Občinske uprave občine Ormož

 

Občina Ormož nastopa kot partner v operaciji Zeleni trikotnik, kjer v okviru projekta sodeluje z aktivnostmi povezanimi s nakupom didaktične igre »Selitev ptic«.

Z didaktično igro želimo nazorno predstavili grožnje pticam selivkam, ki jih povzročamo ljudje - predvsem lov in uničevanje življenjskih prostorov.

Igra bo služila ozaveščanju, učenju in razvoju kritičnega odnosa do varovanja narave, predvsem habitatov v neokrnjeni naravi, kot je v zelenem trikotniku.

Izdelali bomo 100 iger in jih bomo razdelili med osnovne šole, TIC in Naravni rezervat Ormoške lagune.

selitev-ptic

Slika: Igra selitev ptic

Občina Ormož:https://www.ormoz.si/

 

Milena DEBELJAK,  univ. dipl. prav.

Direktorica Občinske uprave občine Ormož

Partnerji projekta Zeleni trikotnik, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad, izvajajo projekt Zeleni trikotnik. Partnerji projekta so podjetje EKO, Občina Ormož, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in socialno podjetje Z-ENIAC. V pripravi projekta je bil osnovni operativni cilj operacije, da bomo na izbranih točkah ohranjali naravno in kulturno dediščino, vzpostavili zeleni trikotnik med Grajskim parkom, Ormoškim gradom in Naravnim rezervatom Ormoške lagune in tako povezali vsebine v namen ohranitve in izboljšanja stanja narave in okolja ter ozaveščanja in ohranjanja okolja.

V delovnem sklopu 6 smo izvedli izdelavo in postavitev visokih gred za zelišča po načelu ponovne uporabe

Učne delavnice so potekale na območju Ormoških lagun, pri vstopni točki v lagune. Vključevale so izdelavo in postavitev različnih tipov visokih gred, kot so gomilasta, špiralasta, rastoča, dvignjena itd. za zelišča iz naravnih odpadnih materialov (material ne bo plastika ali guma). Prednosti visoke grede pred klasično pridelavo na vrtu so: vrtnarska opravila brez sklanjanja, lažji nadzor mikroklime in prej ogreta tla. Odlične so tam, kjer je zemlja slaba pa tudi za pridelavo zelenjave tam, kjer nimamo zemlje za vrt. Višina omogoča delo tudi ljudem z omejenimi sposobnostmi. Organski material iz različnih plasti grede ob razgradnji sprošča toploto, prst se hitreje segreje, ravno tako so stranske površine bolj izpostavljene soncu in s tem ogrevanju. Demonstracijski prikazi so v osnovi omogočili razumevanje pomena samooskrbe in zdravega načina življenja ob hkratnem zmanjševanju TGP. Izpostavljene smernice za obiskovalce Ormoških lagun in LAS UE Ormož območja:

 • Visoko gredo pripravimo vsaj kakšen mesec prej kot imamo namen sejati ali saditi in pred setvijo dodamo le tanjši sloj kvalitetne prsti. 
 • Najboljše je visoke grede narediti jeseni, ko imamo na vrtu dovolj odpadnega rastlinskega materiala. 
 • V zimskem času se material v gredi posede, spomladi le dodamo manjkajočo prst in visoka greda je pripravljena za setev in sajenje. 
 • Če zemlja ni zmrznjena, visoko gredo lahko naredimo tudi pozimi ali zgodaj spomladi.

 visoka-greda-01

Slika 1: primer naravne postavitve dvignjene grede

 

Pri postavljanju visoke grede direktno na zemljo najprej odstranimo travno rušo in zgornji sloj zemlje in jo prihranimo za kasnejše polnjenje grede, ko bomo gredo napolnili po plasteh. 

 

Potem postavimo okvir in polnimo po plasteh:

 

 1. Na dno visoke grede namestimo gosto mrežo proti voluharju, lahko jo prekrijemo z volnenim filcem. 
 2. Slednji, drenažni sloj je tisti, ki preprečuje zastajanje vode, zato tukaj položimo debelejše veje v obliki mreže in na njih naložimo tanjšo plast in dračje skupno v debelini do 20 cm. 
 3. Na veje položimo obrnjene kose travne ruše in izkopano zemljo, prekrijemo z organskim materialom kot je slama, listje, dodamo kompost, ki ga pokrijemo z koščki lepenke, ki privabljajo deževnike. 
 4. Polnjenje zaključimo s približno 20 cm kvalitetne prsti. V ta namen lahko uporabimo domač kompost.

Demonstracijski prikaz pristopa izbire zavrženih materialov za namen ponovne uporabe se je izvajal za ciljne skupine z namenom, da se naučijo možnosti uporabe odpadnih materialov ter skrbi za visoko gredo, ki ima tudi pomemben pozitivni vpliv na zmanjševanje osamljenosti in v namen uporabe povečanja samooskrbe z zelišči in vrtninami. Te aktivnosti so pripomogle k pridobivanju veščin in znanja ter motivacije za povečanje samooskrbe, ki ima multiplikativni učinek, saj se koristno porabi odpadna biomasa in hkrati služi kot učilo za prepoznavanje tipov prsti, mikrobioloških potreb različnih rastlin

visoka-greda-02Slika 2: Učni primeri vzgoje zelišč v REUSE posodah

 

Visoka greda in kreativne postavitve mobilnih posod za zelišča so uporabljene v namen učila ter imajo učno terapevtsko funkcijo vrtnarjenja s pozitivnim vplivom na zmanjševanje tegob starajoče družbe, zlasti demence. Na vstopu v območje lagun pri jumbo tabli je urejen domači EKO vrt, vertikalna postavitev, ki bo služil učenju in prepoznavanju sonaravnih procesov rastlinske in živalske simbioze. Takšen vrst je inspiracija, saj si ga lahko naredi vsak, tudi če ima stanovanje v bloku.

visoka-greda-04

Slika 3: Vertikalna visoka greda iz zavržene palete ali iz ostankov lesa pohištva

Izdelana in postavljena je 1 visoka greda (2,0x 1m) iz lesa, 5 različnih tipov ureditve gred za zelišča (5x 1m2) in 5 mobilnih postavitev posod / loncev za zelišča in vzpostavljen 1 EKO učni vrt v velikosti 4m x 3m), kot prikazujejo spodnje fotografije.

 

visoka-greda-03

 

Slika 4: Postavitve visokih gred po načelu ponovne uporabe v Naravnem rezervatu Ormoške lagune

Partnerji projekta Zeleni trikotnik, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad, izvajajo projekt Zeleni trikotnik. Partnerji projekta so podjetje EKO, Občina Ormož, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in socialno podjetje Z-ENIAC. V pripravi projekta je bil osnovni operativni cilj operacije, da bomo na izbranih točkah ohranjali naravno in kulturno dediščino, vzpostavili zeleni trikotnik med Grajskim parkom, Ormoškim gradom in Naravnim rezervatom Ormoške lagune in tako povezali vsebine v namen ohranitve in izboljšanja stanja narave in okolja ter ozaveščanja in ohranjanja okolja.

V izvedbeno aktivnosti delovnega sklopa praktičnih delavnic za obvladovanje podnebnih sprememb so v fazi izdelave tudi namenski mobilni kovčki iz odsluženih potovalnih kovčkov za družine po principu zaprte zanke za namen aktivnega preživljanja prostega časa. Kovčke smo najprej zbrali, jih pripravili za namen ter jih namensko opremili (za peskovnik, piknik, igralni seti punčk z oblekicami, vozni park za fantke, set za ročno pletenje, kvačkanje izdelavo prtičkov itd). Kovčki bodo potem na voljo v gradu, pri čemer bo za njih skrbel vodilni partner EKO, kjer bodo na posojo za uporabo v namen doživljanja narave v zelenem trikotniku. Vsebinski kovčki so izdelani za namen razvoja kreativnosti in inovativnosti za medgeneracijsko uporabo, saj območje LAS UE Ormož nudi številne možnosti za doživljanje narave, še posebaj pa območje grajskega parka in lagun.

Pri izdelavi kovčkov z različnimi vsebinami je bilo ključno vodilo »brez odpadkov«, kar smo tudi popolnim zagotovili. Že nekaj časa zbiramo odvečne kovčke na vseh lokacijah CPU in jih najprej skrbno očistili in pripravili za nadaljnjo rabo. Zaradi vsebinske funkcije kovčkov, ki otroke nagovarja k kreativni rabi igrač in kovčkov, so modularnile v zasnovi, dejansko pa izdelani ročno in unikati . Letno se zavrže veliko kovčkov, ki jih je potrebno še malo preurediti in jim dati novo funkcijo. Kot v naravi, so tudi kovčki različnih velikosti in različnih dimezij. Za uporabo je pripravljenih 10 tematskih kovčkov po principu ponovne uporabe, ki ponujajo izziv krožne rabe virov in so še v fazi izdelave. Kovčki so namreč izdelani in opremljeni izključni po načelih krožnega gospodarstva, kar pomembno prispeva k ozaveščenosti na področju zmanjšanja emisj TGP in manjše porabe virov. Njihova zanimivost je ravno v pesti ponudbi, ki jo je mogoče zagotavljati z različnimi vsebinami kovčkov. Otroci se nikoli ne naveličajo ige, ki spodbuja k učenju in hkrati raziskovanju. Zato so namenski kovčki, izdelani lokalno po principu ponovne rabe na območju LAS UE Ormož izredno zanimivi kot primer možnosti ponovneuporabe tudi v vsakdanjem življenju in hkrati večje pestosti za otroke pri doživljanju narave.

Slike: Namenski mobilni kovčki iz starih odsluženih potovalnih kovčkov

Knjigobežnice kot slovenska podružnica širše iniciative “Little Free Library“re-use izvedbi tudi na območju LAS UE Ormož

Partnerji projekta Zeleni trikotnik, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad, izvajajo projekt Zeleni trikotnik. Partnerji projekta so podjetje EKO, Občina Ormož, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in socialno podjetje Z-ENIAC. V pripravi projekta je bil osnovni operativni cilj operacije, da bomo na izbranih točkah ohranjali naravno in kulturno dediščino, vzpostavili zeleni trikotnik med Grajskim parkom, Ormoškim gradom in Naravnim rezervatom Ormoške lagune in tako povezali vsebine v namen ohranitve in izboljšanja stanja narave in okolja ter ozaveščanja in ohranjanja okolja.

Pri izvajanju praktičnih delavnic za obvladovanje podnebnih sprememb je bil poudarek na uporabi odvečnih materialov po principu reuse, saj je teh veščin znanj še absolutno premalo. Čeprav je znano, da se je knjigobežnica leta 2011 rodila kot ideja na družbenem omrežju Facebook in se kasneje preselila v resnično življenje, takšnih knjigobežnic, kot je na območju LAS Ormož v Sloveniji še skoraj ni.

Gre za hišice različnih oblik, v katerih so shranjene knjige, ki so izdelane na popolnoma podnebno nevtralni način. To so žive knjižnice, za prosto izmenjavo knjig, brez članarine in drugih obveznosti. Vsak, ki vzame knjigo iz knjigobežnice, v zameno zanjo podari svojo, tako je raznoliko branje različnim generacijam dostopno tudi zunaj knjižnice.

Če je ne podari, pa tudi nič zato, saj EKO kot izvajalec te aktivnosti v projektu poskrbi, da so knjige ves čas na voljo. Tako je raznoliko branje različnim generacijam dostopno tudi zunaj knjižnic, kar je še posebej pomembno sedaj v času omejitev in prepovedi druženja. Hišice, ki so izdelane po principu ponovne uporabe iz zavrženih kosov lesa so dokaz, da smo ljudje tudi na ta(k) način pripravljeni izboljšati kakovost življenja kljub omejitvam.

Ker te male hiške s knjigami spodbujajo k pozitivnosti in branju, kar je v vsled uporabe računalnikov zelo pomembno, zanje velja: »Prinesi ali odnesi knjigo in uživaj v branju!« V lokalno okolje smo tako uspešno umestili 3 izdelane knjigobežnice po načelu re-use na lokacijah Ormoške Lagune, Ormoški grad in Ormoški park. Poleg izdelave knjigobežnic poteka še izdelava atraktivnih vsebinskih kovčkov za namen razvoja kreativnosti in inovativnosti za medgeneracijsko uporabo.

Z operacijo bomo tako partnerji združili navidezni dve komponenti prostora na območju Zelenega trikotnika. Obiskovalci si bodo lahko na istem območju ogledali dobre prakse varstva okolja in ohranjanje narave. V ta namen so bile izvedene namenjene praktične delavnice za obvladovanje podnebnih sprememb s poudarkom na uporabi odvečnih materialov po principu reuse, kar je tudi motivacija in spodbuda za vse, da je mogoče najti alternative potrošniškim in jim tako približati varovanje okolja in narave na povsem naraven način.

Slike: Knjigobežnice: Grajski Ormoški park, Grad Ormož in Ormoške lagune (od leve proti desni)

 

Knjigobežnice so hišice različnih oblik, v katerih so shranjene knjige, ki so izdelane na popolnoma podnebno nevtralni način. To so žive knjižnice, za prosto izmenjavo knjig, brez članarine in drugih obveznosti. Vsak, ki vzame knjigo iz knjigobežnice, v zameno zanjo podari svojo, tako je raznoliko branje različnim generacijam dostopno tudi zunaj knjižnice. Če je ne podari, pa tudi nič zato, saj EKO kot izvajalec te aktivnosti v projektu poskrbi, da so knjige ves čas na voljo. Tako je raznoliko branje različnim generacijam dostopno tudi zunaj knjižnic, kar je še posebaj pomembno sedaj v času omejitev in prepovedi druženja. Hišice, ki so izdelane po principu ponovne uporabe iz zavrženih kosov lesa so dokaz, da smo ljudje tudi na ta(k) način pripravljeni izboljšati kakovost življenja kljub omejitvam.

Ker te male hiške s knjigami spodbujao k pozitivnosti in branju, kar je v vsled uporabe računalnikov zelo pomembno, zanje velja:

»Prinesi ali odnesi knjigo in uživaj v branju!«

V lokalno okolje smo tako uspešno umestili 3 izdelane knjigobežnice po načelu Re-Use na lokacijah:

Naravni rezervat Ormoške Lagune, Grad Ormož in Grajski park Ormož.

Operacija Zeleni trikotnik vzpostavlja trajno partnerstvo, ki bo imelo sinergijske učinke na varovanje narave in okolja in trajnostni pristop k izvajanju aktivnosti pri vseh partnerjih. Vodilni partner operacije Zeleni trikotnik je Eko d.o.o , konzorcij pa še sestavljajo Občina Ormož, DOPPS in Z-eniac so.p.V projektu partnerstvo vzpostavlja, na različnih točkah, zanimive naravne in kulturne dediščine, kateri bo med seboj povezoval tri zelo pomembne točke Grajski park z Ormoškim gradom in Naravnim rezervatom Ormoške lagune. Naša želja je, da povežemo vsebine na inovativen in nekoliko drugačen način z namenom ohranitve in izboljšanja stanja narave in okolja ter ozaveščanje ljudi, kako vsak posameznik lahko prispeva k ohranjanju naše narave in prispeva k trajnostnem turizmu brez embalaže.

Konzorcij bo v naravnem rezervatu Ormoške lagune v okviruprojekta pripravil dodatne inovativne pristope, edukacijske narave za obiskovalce, z namenom ohranjanja narave. V ta namen bomo za naše obiskovalce postavili knjigobeženice, didaktična igrala za otroke, namenske mobilne kovčke za otroke, daljnoglede za opazovanje ptic in EKO učni vrt.

Projekt Zeleni trikotnik bo povečal prepoznavnost naravnih danosti v turistične, učne ter trajnostne podjetniške aktivnosti. Treba je razumeti, da prilagajanje na podnebne spremembe ob hkratnem spreminjanju življenjskih navad ter vključevanju ranljivih skupin v različne oblike dela, usposabljanja, kar pozitivno vpliva na njihovo integracijo v družbo. Varstvo okolja in varstvo narave sta dva popolnoma ločena pojma in s projektom Zeleni trikotnik želimo predstaviti, pomen obeh le-teh, ter predstaviti kako se ta pojma ločujeta in istočasno prepletata ter na takšen način tvorita eno celoto.

Z operacijo bomo ti dve komponenti prostora združili na območju Zelenega trikotniku. Obiskovalci si bodo lahko na temobmočju ogledali primere dobrih praks iz varstva okolja in ohranjanje narave. Bistvo je, da bo širša javnost na skupni točki prišla stik z obema komponentama.

Vključili smo tudi aktivnosti za opazovanje ptic, saj se pozitivni učinki na okolje in naravo odražajo na njenih populacijah. Z željo, da prispevamo k varstvu okolja in ohranjanju narave na območju UE Ormož ter širše v regiji bo operacija povezala segmenta narave in okolja.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

© 2015 -  Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani  |   Partnerji:     Zacetek.si,    izdelava spletnih trgovin   |   Kazalo strani  |  Prijava

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU